Galata Mevlevihanesi

Galata Mevlevihanesi veya diğer adıyla Kulekapı Mevlevihanesi, İstanbul Beyoğlu ilçesinde mevcut olan çok eski bir mevlevihane. Günümüzde Galata Mevlevihanesi Müzesi adıyla müze olarak faaliyet halindedir. 1491 senesinde İskender Paşa tarafınca yaptırılmış olan ve şehirdeki ilk mevlevihane olma özelliği taşımakta olan Galata Mevlevihanesi‘nin ilk şeyhi Semâî Mehmed Dede idi. 1500’lerin ikinci yarısıyla 1600’lerin başı arasındaki süreçte Halvetilik tarikatına bağlı bir zaviye ve derslik olarak kullanıldı. Farklı zamanlarda …

Kariye Camii

Kariye Camii (Osmanlı Türkçesi: قري جامع شريفى) veya eskiden Azize Kurtarıcı Hora Kilisesi (Yunanca: Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Σωτῆρος ἐν τῇ Χώρᾳ), İstanbul’un Fatih ilçesinin Edirnekapı semtinde yer alan bir cami, eski Orta Çağ Rum Ortodoks kilisesi ve müze. Edirnekapı’da, hala daha ayakta kalan Theodosius Surları’na 100 metre kadar mesafede bulunan yapı, D. Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir yapı topluluğu olan Khoara Manastırı’nın merkezini oluşturmaktaydı. İstanbul’un Fethi’nden …

Belgrad Ormanı

Belgrad Ormanı, Çatalca’nın en doğusunda, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bulunan doğal ağaçlık kısımdır. Doğusunda İstanbul Boğazı olup, kuzeyinde ise Karadeniz doğal sınırları olarak görülen bölge vardır. Bizans ve Osmanlı döneminde İstanbul’a içme suyu sağlayan en önemli kaynaktı tabi artık günümüzde bu mümkün olmadığından görseli harika eşsiz bir manzara motifi olarak kullanımda desek yalan söylemiş olmayız. Orman adını, Kanuni’nin Sırbistan seferi sonrasında getirdiği Belgradlıların yerleştirildiği Belgrad köyünden …

Göztepe 60. Yıl Parkı

Göztepe 60. Yıl Parkı 2013 senesinde semtin beton içeriğinin tam orta yerine yapılmış bir parktır. Akabinde her geçen gün eklenen yeni içerik ve özellikler ile park Anadolu yakasının en gözde parklarından biri haline getirildi. Göztepe tarafında Bağdat Caddesi üzerinde yapılan bu dev park, çocuklu aileler için olduğu gibi tüm birey tiplerine hitap etmektedir. …

Eyüp Sultan Camii

Eyüp Sultan Camii, dikdörtgen planda, mihrabı çıkıntılıdır. Merkez kubbe altı sütun ve iki filayağına müstenit tarzda kemerlere dayanır, etrafında ise yarım kubbe, ortasındaysa Eyüp Sultan türbesi, sandukasının ayak ucundaysa bir pınar, avlu ortasında asırlık çınar mevcuttur. Yapılmasını bizzat Fatih Sultan Mehmet istemiştir. Mimar Sinan ise bu güzide caminin mimarıdır. 1458’den sonra çok …

Yeni Cami (Valide Sultan Camii)

“Yeni Cami” veya diğer bir ismiyle “Valide Sultan Camii” İstanbul’da 1597 senesinde Sultan III. Murad’ın eşi Safiye Sultan’ın isteğiyle temeli atılan ve 1665’te o dönemin padişahı olan IV. Mehmed’in annesi Turhan Hatice Sultan’ın çabaları neticesinde ibadete açılan camii olarak bilinir. İstanbul’un görseline önemli bir katkı sağlayan “Yeni Cami” İstanbul’da Osmanlı ailesi tarafından yaptırılmış olan büyük camilerin son örneği …

Kuleli Askeri Lisesi

Kuleli Askerî Lisesi, İstanbul Boğazı’nın tamda kıyısında yer alan askeri düzeyde lise statüsünde ki okuldu… Kurucusu Abdulmecid Han’dır. Okulun tüm amacı Türk Silahlı Kuvvetlerine (T.S.K) subay ve Kara Harp Okulu için öğrenci yetiştirmektir. Okula girebilmek adına T.S.K‘ nın koymuş olduğu esaslara uyulması şartı vardır. Kısa Bir Bilgi: Kuleli Askeri Lisesi’ne 2006 senesinde dikilmiş olan büyük …

Nuruosmaniye Camii

Nuruosmaniye Camii, İstanbul’da yapılan ilk barok özellikli camii olarak tarihe geçmiştir. Çemberlitaş’ta,  Kapalıçarşı girişinde yer almaktadır. 1748-1755 yılları arasında inşaatı tamamlanmıştır. Batılılaşma hareketlerin de Osmanlı’da ki önemli sayılabilecek bir camidir Osmanlı’da ki ilk batılılaşma dönemlerine katkısı büyüktür. Caminin bulunduğu bölgede daha önceleri Osmanlı şeyhülislamlarından Hoca Sadettin Efendi’nin eşi Fatma Hatun’un mescidi bulunuyordu. Fatma Hatun Mescidi yıkılacak gibi …

Heybeliada Rum Ortodoks Ruhban Okulu

Heybeliada Ruhban Okulu, ya da verdiği eğitimin şekli ve türü nedeniyle Rum Ortodoks Ruhban Okulu olarakta bilinmekte olan, Türkiye’de kısaca sadece “Ruhban Okulu” diye de isimlendirilen, Heybeliada’da yer alan bir tür özel yüksekokuludur. Heybeli’nin kuzeybatısında Ümit Tepesi‘nde bulunmakta olan okul, Atina Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden sonra kurulmuş olan bu alandaki ilk akademik okul olarak geçer. 1844 senesinde din adamları yetiştirmek adına faaliyete giren …

Kapalı Çarşı

Kapalıçarşı’nın çekirdeğini oluşturan 2 bedestenden İç Bedesten yani Cevahir Bedesteni müellifler arasında tartışmalı olmakla birlikte büyük bir olasılıkla Bizans’tan kalma bir yapı olduğu düşünülmektedir. Yeni Bedesten ise 1460 tarihinde Fatih S. Mehmet tarafından yaptırılan Kapalıçarşı’nın ikinci önemli yapısı olarak bilinir ve Sandal Bedesteni olarak da anılır. Burada bir yolu pamuk bir yolu ipekten dokunan …