Gösterilen: 1 - 10 10 Sonuçlar

Galata Mevlevihanesi

Galata Mevlevihanesi veya diğer adıyla Kulekapı Mevlevihanesi, İstanbul Beyoğlu ilçesinde mevcut olan çok eski bir mevlevihane. Günümüzde Galata Mevlevihanesi Müzesi adıyla müze olarak faaliyet halindedir. 1491 senesinde İskender Paşa tarafınca yaptırılmış olan ve şehirdeki ilk mevlevihane olma özelliği taşımakta olan Galata Mevlevihanesi‘nin ilk şeyhi Semâî Mehmed Dede idi. 1500’lerin ikinci yarısıyla 1600’lerin başı arasındaki süreçte Halvetilik tarikatına bağlı bir zaviye ve derslik olarak kullanıldı. Farklı zamanlarda …

Kuleli Askeri Lisesi

Kuleli Askerî Lisesi, İstanbul Boğazı’nın tamda kıyısında yer alan askeri düzeyde lise statüsünde ki okuldu… Kurucusu Abdulmecid Han’dır. Okulun tüm amacı Türk Silahlı Kuvvetlerine (T.S.K) subay ve Kara Harp Okulu için öğrenci yetiştirmektir. Okula girebilmek adına T.S.K‘ nın koymuş olduğu esaslara uyulması şartı vardır. Kısa Bir Bilgi: Kuleli Askeri Lisesi’ne 2006 senesinde dikilmiş olan büyük …

Kız Kulesi

Kız Kulesi, hakkında çeşitli rivayetlerden bahsedilen, efsanelere konu olan, İstanbul Boğazı’nın Marmara Denizi’ne çok yakın bölümünde, Salacak açıklarında yer alan küçücük bir adacık üzerinde yapılmış olan bir eserdir. Kule Üsküdar’ın sembolü olmuştur. Üsküdar’da Bizans (Doğu Roma) döneminden kalan tek yapı ve eserdir. M.Ö 24 yıllarına kadar uzanan ve çok eski bir tarihi geçmişe sahip olan kule, Karadeniz’in Marmara ile birleştiği bir …

Yerebatan Sarnıcı

Bizans İmparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında “Yerebatan Sarayı” olarak isimlendirilmiştir. Sarnıcın bulunduğu yerde daha önce bir Bazilika bulunduğundan, Bazilika Sarnıcı olarak da anılır. Bizans döneminde bu çevrede geniş bir sahayı kaplayan ve imparatorların …

Rumeli Hisarı

Kısaca Rumeli Hisarı Hisarın yapımına tam olarak iddia edilen, 15 Nisan 1452’de başlandığı yönündedir. İş bölümü yapılarak her bölümün inşası bir paşanın denetimine verilmiş olup, deniz tarafına düşen bölümün inşasını da Fatih Sultan Mehmet bizzat kendisi üstlenmiştir. Denizden bakıldığında sağ taraftaki kulenin yapımına Saruca Paşa, sol taraftakinin yapımına Zağanos Paşa, kıyıdaki kulenin …

Yedikule Zindanları

Yedikule, aslında adı gibi bir zindan oluşturmak amacıyla değil de, Bizans’a misafir olarak gelen kralları ve yabancı sarayların ahalisini gösterişli bir şekilde karşılamak için yaptırıldı. Türk Tarih Kurumu’nun yaptığı araştırmalara ve de elde edilen tarihi bulgulara göre de,  Altın Kapı’yı bir zafer takı olarak dönemin Bizans İmparatoru “Theodosius” yaptırdı.  “Theodosius‘tan” sonra tahta …

Vehbi Koç Büyükdere Evi

18. ve 19. yüzyıllarda Anadolu’da üretilen ve yabancı gezgin Josephine Powell’ın koleksiyonuna ait kilimler bu müzede sergileniyor. Müzede kilimlerin yanı sıra dokuma tezgahı, çuval ve dokuma aletleri de yer almakta. Ayrıca bu yer, Aşk-ı Memnu dizisinin çekilmiş olduğu yalıdır. Meşhur Bihter ve Behlül karakterlerine ev sahipliği yapmıştır. Müzeyi çarşamba günleri …

Küçüksu Kasrı

Osmanlı padişahlarının dinlenme maksadıyla kullandığı biniş kasırlarından olan Küçüksu Kasrı, Göksu ve Küçüksu Derelerinin arasında uzanan ve “Asya’nın tatlı suları” olarak anılan Küçüksu Çayırları’nın denizle buluştuğu kısımda yer almaktadır.Sultan Abdülmecid 1856 yılında iyice tahrip olan I. Mahmud’un ahşap konağının yerine bugünkü Küçüksu Kasrı’nı yaptırmıştır.Mustafa Kemal Atatürk’ün de Boğaziçi gezileri sırasında …

Şerefiye Sarnıcı

Şerefiye Sarnıcı, 428 ve 443 tarihleri arasında imparator II.Theodosius tarafından, Bozdoğan Kemeri vasıtasıyla su depolamasını sağlamak amacıyla inşa edilmiştir.Sarnıç 400 yılda yapılan Binbirdirek Sarnıcı ve daha sonra 6. yüzyılda yaptırılan Yerebatan Sarnıcı ile birlikte İstanbul’un su ihtiyacını yüzyıllar boyu sağlayan su deposu görevini üstlenmiş bir eserdir. Constantinus ve Theodosius olarak …

Aşiyan Müzesi

Tevfik Fikret 1906’da iç ve dış mimarisini, tüm planlarını kendisinin düzenlediği bu evi inşa ettirir. Babasından kalan Aksaray’daki konağı satarak Farsça “Yuva” anlamına gelen Âşiyan adını verdiği bu evi düzenlemeye başlar. Ömrünün son 9 yılı burada geçer.Fikret II. Abdülhamid döneminin baskı mekanizmalarına, İkinci Meşrutiyet ile beraber tazelenen umutlara, imparatorluğun sürüklenmelerine, …