Gösterilen: 11 - 20 31 Sonuçlar

Yıldız Korusu

Yıldız Parkı (halk arasında “Yıldız Korusu” olarak da söylenir), İstanbul’un, Beşiktaş İlçesinde yer alan tarihi parktır. (ya da korudur) Biri Palanga Caddesi, bir diğeri de Çırağan Caddesi tarafında olmak üzere iki ayrı kapısı olan Yıldız Parkı’nın içerisinde Malta köşkü ve Çadır Köşkü adlarında 2 köşk mevcuttur. Osmanlı’da 1600’ler civarında ön plana çıkmaya başlamıştır. 1600’lerde Kazancıoğlu Bahçesi adını taşıyan ve bu ailenin …

Süleymaniye Camii

Süleymaniye Camii Klasik tarzda Osmanlı Mimarisinin en önemli örneklerindendir. inşaasından günümüze kadar İstanbul’da yüzlerce deprem olmasına rağmen, camide en ufak bir hasar meydana gelmemiştir. 4 fil ayağı üzerine kurulan caminin kubbesi 53 metre yüksekliğinde ve 27.5 metre çapındadır. Ana kubbe, Ayasofya’da da gözlemlendiği gibi, iki yarım kubbe ile desteklenmiştir. Kubbe kasnağında 32 pencere mevcuttur. Cami avlusunun …

Kız Kulesi

Kız Kulesi, hakkında çeşitli rivayetlerden bahsedilen, efsanelere konu olan, İstanbul Boğazı’nın Marmara Denizi’ne çok yakın bölümünde, Salacak açıklarında yer alan küçücük bir adacık üzerinde yapılmış olan bir eserdir. Kule Üsküdar’ın sembolü olmuştur. Üsküdar’da Bizans (Doğu Roma) döneminden kalan tek yapı ve eserdir. M.Ö 24 yıllarına kadar uzanan ve çok eski bir tarihi geçmişe sahip olan kule, Karadeniz’in Marmara ile birleştiği bir …

Yerebatan Sarnıcı

Bizans İmparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında “Yerebatan Sarayı” olarak isimlendirilmiştir. Sarnıcın bulunduğu yerde daha önce bir Bazilika bulunduğundan, Bazilika Sarnıcı olarak da anılır. Bizans döneminde bu çevrede geniş bir sahayı kaplayan ve imparatorların …

Ortaköy Camii

Büyük Mecidiye Camii ya da halk arasında ki telaffuzuyla Ortaköy Camii; İstanbul Boğaziçi’nde  Beşiktaş ilçesinin, Ortaköy semtinde sahil kısmında yer alan Neo Barok tarzında bir camii türüdür. Camii, Sultan Abdülmecid Han tarafından Mimar Nigoğos Balyan’a 1853 yılında yaptırıltılmıştır. Son derece zarif bir yapı da olan camii Barok stilindedir. Boğaziçi’nde muazzam bir yere inşaa edilmiştir. Tüm selatin camilerin de olduğu gibi harim ve …

Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patrikhane, Fener Rum Patrikhanesi, Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesi ya da Rum Ortodoks Patrikhanesi olarak bilinir, Ortodoks Hristiyanlığını temsil eden Doğu Ortodoks Kilisesi’ni oluşumunda baş rol oynayan 14 otosefal kiliseden biridir. Günümüzde İstanbul Yeni Roma Baş episkoposu ve Ekümenik Patriği “I. Bartholomeos” tarafından idare edilmektedir. Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkentinde bulunması ve günümüzde de Ortodoks kiliselerinin çoğunun ana kilisesi olması sebebiyle Ortodokslukta …

Haydarpaşa Tren Garı

Dönemin Osmanlı padişahı olan II. Abdülhamid zamanlarında, 30 Mayıs 1906 yılında yapımına başlanmış ve 19 Ağustos 1908 yılında hizmete açılmıştır. Bir rivayete göre de binanın bulunduğu sahaya III. Selim‘in paşalarından Haydar Paşa’nın adı verilmiştir. Binanın yapımını, Anadolu Bağdat adı altında bir Alman şirketi üstlenmiştir. Ayrıca bir Alman’ın teşebbüsüyle garın önünde  mendirek yaptırılarak Anadolu’dan gelecek veya Anadolu’ya gidecek vagonların ticari eşyasını yükleme ve boşaltma …

Büyükada Aya Yorgi Manastırı

Aziz George Koudonas Manastırı, adadaki iki tepe içersinde en güneyde yer alan Yüce Tepe’de bulunmaktadır. Adanın ortasındaki meydandan bu manastıra ulaşan bir yol vardır. Söylentiye göre, manastır II. Nicephorus’un (963-9) tahtta olduğu sırada, 963 yılında yapılmış. Tarihte ilk kez, I. Manuel Comnenus’un 1158 yılında hazırlamış olduğu listede Aya Yorgi manastırından …

At Meydanı (Sultan Ahmet Meydanı)

Sultanahmet Meydanı İstanbul’un en güzide meydanlarından birisidir. Bizans dönemin de Hipodrom, Osmanlı dönemindeyse “At Meydanı” olarak bilinen Roma sirki de meydanın içerisinde yer almaktadır. Günümüze çok az kalıntıları kalan Bizans devri önemli yapıları ve abideleri Hipodrom çevresinde inşa edilmişti. “Büyük Saray” olarak bilinmekte olan İmparatorluk Sarayı Hipodromun yanından başlar, aşağılara, deniz kenarına kadar uzanırdı. Bu Saraydan günümüze …

Rumeli Hisarı

Kısaca Rumeli Hisarı Hisarın yapımına tam olarak iddia edilen, 15 Nisan 1452’de başlandığı yönündedir. İş bölümü yapılarak her bölümün inşası bir paşanın denetimine verilmiş olup, deniz tarafına düşen bölümün inşasını da Fatih Sultan Mehmet bizzat kendisi üstlenmiştir. Denizden bakıldığında sağ taraftaki kulenin yapımına Saruca Paşa, sol taraftakinin yapımına Zağanos Paşa, kıyıdaki kulenin …